Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2012

Tetova News

ÇÊSHTJE TÊ ROMANIT

Albert S. Mustafa
Romani, zhanër i papërfunduar
                             Hyrje Në këtë vepër mendimet e tyre rreth romanit dhe çështjes së tij, romanit dhe zhanreve të tjera, strukturës së romanit, koha e romanit etj.  i kanë paraqitur këta autorë: Mihail Bahtin “Epi dhe romani”, Henri Xhejms “Arti i romanit”, Viktor Shkllovsko “Tristram Shandy” i Sternit dhe teoria e romanit, Volfgang Kajzer “Kush e rrëfen romanin”, Moris Blansho  “Zëri i tregimtarit”,  Zherar Zhenet “Kufijtë e rrëfimit”, Edvin Mjur “Romani i ngarjeve dhe romani i personazheve”, Viktor Shkllovski “Konvencioni i kohës”, Mihail Gllovinjski “Romani dhe e vërteta”, Mishel Bytor “Romani dhe poezia”, Mihail Bahtin  “Gjuha e romanit”, Alen Rob-Grije “Romani i ri njeriu i ri”,  Aleksander Flaker “Rreth tipologjisë  së romanit”, Rene Maria Alberes “Synimi i romanit: Proteu”, Viktor Shkllovski “A i erdhi fundi romanit”,  Alen Rodvej “Modernizimi në roman”. Parathënien e shkroi Hysni Hoxha.
       1. Definicioni i romanit Në vep…

Një libër i ri me poezi nga Erina Pavle Çoku

Gjurma e gjethes

Flurudha