Skip to main content

Tetova News

“Humori dhe satira në prozën e Ramiz Kelmendit” e Hashim Baftiarit

Shkruan : Prof. Dr. Stefan Çapaliku
Dy janë synimet shkencore të z.Hashim Baftiari në tezën e tij të magjistraturës "Humori dhe satira në prozën e Ramiz Kelmendit": 1. Të studiojë veprën e një prej prozatorëve më të mirë shqiptarë të gjysmës së dytë të shekullit të XX; 2. Të qëmtojë një prej dimensioneve intelektualisht më të rëndësishme të letërsisë moderne, humorin dhe satirën.
Për të realizuar këto dy synime bazë Hashim Baftiari mpreh instrumentet e tij teorike dhe estetike dhe operon ndër inde veprën e autorit Kelmendi.
Duket qartë gjatë punimit se autori ka bërë "palestër" me leximin e literaturës më të mirë teorike dhe estetike përpara se të zhytet në gazmendin që i jep studimi i veprës së Ramiz Kelmendit.
Duke e konsideruar me të drejtë shkrimtarin Ramiz Kelmendi si një fenomen lokal, Hashim Baftiari e studion atë me mjete globale. Metodikisht ai aftësohet kështu për të përballuar studime më të gjera dhe më të thella në fushë të satirës dhe humorit.
Të bën përshtypje veçanërisht njohja që autori ka mbi doktrinat estetike mbi komiken, si një kategori shprehëse e një inteligjence të rrallë letrare, me të cilën autorët e pakët shqiptarë kanë shndritur në panteonin e letrave shqipe.
Gjithashtu Hashim Baftiari njeh mjaft mirë edhe zhvillimin dhe modat nëpër të cilat ka kaluar komikja ndër shekuj letrarë. Por, Baftiari nuk harron t' i kushtojë një vend të veçantë edhe kushteve historiko-politike nëpër të cilat është lindur, vaditur dhe selitur vepra e Ramiz Kelmendit.
Ai ka ditur të hyjë në "nëntokën" e Kosovës të viteve 60'-'70 e të kuptojë më nga afër qëllimet jo vetëm estetike të Ramiz Kelmendit, veçanërisht në veprën e tij "Letra prej Ulqini". Karakteret, situatat, ngjarjet, konfliktet dramatike, koha, suspansa narrative, stili etj, janë të gjitha nën lupën e Baftiarit.
Më duket edhe më profesionale analiza që autori i bën romanit "Shtatë persona ndjekin autorin" të Ramiz Kelmendit, veçanërisht në rrafshin e hulumtimit të stilemave komike dhe të marrëdhënieve me letersinë dhe autorët e tjerë bashkëkohorë.
Veprën me tregime" Ahmet Koshutani" të Ramiz Kelmendit, autori i punimit Hashim Baftiari e studion edhe në kuadër të referencave të tjera kritike, ndaj edhe nuk zgjatet të përsërisë elemente të cilat të tjerët i kanë vënë re kohë më përpara.
Në analizën që i bën vëllimit tjetër me tregime të Ramiz Kelmendit "Njerëzit dhe kërmijtë" sundojnë mjetet e kritikës sociologjike dhe ndoshta ndjehet një varfëri në përdorimin e vëzhgimeve estetike. Por një situate të tillë të analizës përmbajtësore Hashim Baftiari i shpëton në analizën e novelës "Suzana", duke dëshmuar sërish se di të kthehet dhe të shkoklojë për bukuri edhe aspektet formale të veprës. Me interes të veçantë është analiza e veprës me pjesë të shkurtëra skenike "Kapuç me mëngë", e cila del prej rrjeshtit të prozave të Ramiz Kelmendit. Duke u ndeshur me një tipologji tjetër shkrimore Hashim Baftiari mobilizon mjete të tjera kritike dhe estetike që i shkojnë për shtat tekstit dramatik.
Në kapitullin sintetik "Përfundime" Hashim Baftiari tregohet i kujdesshëm në seleksionimin dhe ridimensionimin e konkluzioneve që ka nxjerrë ndër kapituj të veçantë. Ai përpiqet të mos përsërisë, ose të paktën të gjejë mjete më sintetike shprehjesh.

Bibliografia e punimit, duke qenë e pasur, nuk do të thotë që të jetë e shpërndarë ndër ndënkapituj. Ajo mund të ishte integrale edhe formalisht. 

Flurudha

Popular posts from this blog

Drejtshkrimi i 1973-shit kërkon redaktim të thellë

Profesor Mehmet Çeliku sjell një studim mbi politikat gjuhësore dhe debatet e sotme mbi rishikimin e standardit të shqipes “Drejtshkrimi i gjuhës shqipe”, 1973 ka nevojë për një redaktim të thellë. Materiali ilustrues duhet zëvendësuar në një masë të konsiderueshme, duke u përditësuar me një material të ri nga stile të ndryshme, duhen hequr shumë shembuj e fjalë periferike që nuk janë të ditës a karakteristike për standardin e si rrjedhim, pa asnjë interes, duhen hequr e zëvendësuar shembujt dhe emërtimet e shumta të politizuara dhe të vjetruara të institucioneve si: kooperativa bujqësore, PPSH, Byroja Politike, Komiteti Qendror, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, sekretari i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, hidrocentrali “Lenin” ose parulla komuniste “të jetojmë, të punojmë si revolucionarë”, terma gjuhësorë të kapërcyer si nyja e prapme, përemër i pakufishëm, numëror rreshtor etj., në vend të mbaresave shquese …”. Këto janë dis…

Petro Marko dhe Heminguej, nga dy botë të kundërta

Virion Graçi
Tekstet romanore të Petro Markos, i janë nënshtruar diktatit të ashpër redaksional, për pasojë janë tjetërsuar. Kanë ndërhyrë në titujt, duke i rekomanduar lexuesit konotacione të tjera ideo-emocionale, ndryshe nga konceptimi autorial; kanë dërguar në brumatricet e letrës libra të porsabotuar; kanë ndërhyrë në brendinë e veprës duke tjetërsuar personazhe protagonistë duke shfytyruar natyrën e marrdhënieve midis tyre

Për shkak të skualifikimit politiko-policor të Petro Markos në periudhën e totalitaritzmit të shpallur, qëndrimi i kritikës zyrtare dhe institucioneve shtetërore të kulturës ndaj krijimtarisë së tij, në rastet më afirmative ka qenë i cunguar, minimalist; rëndom mbi autorin kanë mbizotëruar ato që Prof. A. Plasari, saktësisht i ka quajtur së fundmi burgjet e padeklaruar të P. Markos… P. Marko, pas traditës tepër modeste e modeleve rrëfimtare anakroniko-anemike të romanit shqip deri atëherë, vitalizoi rrëfimin epik, dëshmoi siguri artistike e mjeshtëri të lartë; ka…

FILOZOFIA E BUKURISË - Isuf Luzaj

Fragmente nga libri Filozofia e bukurisë
Bukuria është ajo e vërtetë që u pëlqen të gjithëve, pa pasur ata konceptin e së vërtetës logjike. Nga të gjitha magjitë, kjo është më e sinqertë: Gjykimi i shijes është i pavarur nga koncepti përkufizues i perfeksionit, sepse, kur një objekt deklarohet i pëlqyer, i bukur, me të gjitha endjet e ëndërrimit, kurrë s’është i qartë, i pastër, as i sigurt, pa asnjë përse! Shija fiton shumë kur bashkohet me estetikë, me intelekt aq më mirë, saqë pranohet nga të gjithë pa dhënë shpjegim, pa dhënë arsye, sepse s’ka rregulla, s’ka ligje që të përcaktojnë se çfarë është e bukura. Një këngë? Një pikturë? Një lule? Një flutur? Ç’është bukuria? Dhe përse është ashtu? Për ngjitje shpirtërore në sfera ekstaze, për lutje para altarit, përgjunjjeje namazi, që i flasin misterit gjithë popujt një gjuhë? Bukuria dhe sublimja vijnë në ujdi, janë mrekulli që vënë paqe midis perëndive.
Bukuria që frymëzon poetin ngjan të jetë përfaqësuese absolute e një koncepti të pakuf…